Logo Unipile
Genel kullanım koşulları

Evrensel mesajlaşma istemcisi Unipile'ın genel kullanım koşulları

Önsöz

Merkezi 168 rue de la Rotonde 42153 RIORGES adresinde bulunan ve Roanne RCS'de 885 265 595 numarasıyla kayıtlı Unipile, SAS (bundan böyle "Unipile" olarak anılacaktır) mesajlaşma istemcisi türünde bir uygulama geliştirmektedir. Farklı mesaj kaynaklarını merkezileştirir, entegre bir ajanda önerir, kullanıcıların mesaj göndermelerine ve günlük görevlerini yerine getirmelerine olanak tanır.

1. Kullanıcı Sözleşmesinin Amacı

Bu Genel Kullanım Koşullarının amacı, Unipile çözümünün kullanım koşullarını tanımlamaktır. Unipile ve www.unipile.com platformunun herhangi bir kullanıcısı, mobil/PC/Mac/Linux uygulamaları (bundan sonra "Kullanıcı" olarak anılacaktır) arasında bağlayıcı bir yasal anlaşmadır.

Kullanıcı, Unipile'in hizmetlerini veya uygulamalarını kullanan herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Mevcut kullanım koşulları Unipile ile Kullanıcı arasında bir sözleşme teşkil eder. Kullanıcı, Web Sitesine, Hizmetlere, uygulamalara abone olarak veya bunları kullanarak, bu Genel Kullanım Koşullarının güncel versiyonunu okuduğunu ve çekincesiz olarak kabul ettiğini beyan eder.

2. Hesap oluşturma ve uygulamalara erişim

Unipile uygulamalarının kullanımı, www.unipile.com web sitesinden, Google Play Store, Apple App Store platformlarından uygulamaları ücretsiz olarak indirerek veya çevrimiçi bir hesap oluşturarak yapılabilir.

Kullanıcı, verdiği bilgilerin samimiyetinden sorumludur ve bilgilerini güncellemeyi veya durumunu etkileyen herhangi bir değişikliği gecikmeksizin Unipile'e bildirmeyi taahhüt eder.
Kullanıcı, üçüncü şahıslara yapılan herhangi bir iletişimi veya şifresinin çalınmasını gecikmeksizin ve herhangi bir yolla Unipile'e bildirmeyi kabul eder.

Kullanıcı, Unipile'den şifresini değiştirmesini talep edene kadar Hizmetlerin kendi şifresi altında kullanılmasından tek başına sorumludur.

Şifre istenildiği zaman değiştirilebilir. Hesap ayrıca, kullanıcının müşteri hizmetlerine start@unipile.com adresine e-posta göndererek veya müşteri alanına giriş yaparak talep etmesini takiben herhangi bir zamanda iptal edilebilir. start@unipile.com kullanıcı hesabına giriş yaparak.

Kullanıcı, şifresinin kullanımına ilişkin sağduyulu kurallara uymayı, özellikle de şifresini düzenli olarak değiştirmeyi (ideal olarak her ay), yetkisiz bir üçüncü tarafa ifşa etmemeyi, büyük ve küçük harfler, sayılar ve özel karakterler dahil olmak üzere en az 8 karakterden oluşan bir şifre kullanmayı, herkese açık veya güvenli olmayan bir bilgisayarda kullanmamayı, aynı şifreyi başka bir yazılımda veya İnternet sitesinde kullanmamayı, şifresini iş istasyonunda veya ücretsiz bir danışmada görünür kılmamayı kabul eder.

Unipile, kullanıcı hesabının herhangi bir hileli kullanımından sorumlu tutulamaz.

3. Sözleşmenin yürürlüğe girmesi ve süresi - Süre, Faturalama, Fesih ve Geçiş

Yukarıda açıklandığı gibi, kullanıcılar Unipile uygulamalarını ücretsiz olarak kullanabilirler. Ücretsiz hizmetin kullanımı, Unipile uygulamalarını kullanırken açıklanmaktadır. Ücretsiz hizmet herhangi bir ödeme aracı gerektirmez. Kullanıcılar bu hizmeti kullanmayı istedikleri zaman durdurabilir ve müşteri alanlarında bir hesap oluşturmuşlarsa yönetim hesaplarının verilerini silebilirler.

Kullanıcılar daha gelişmiş özellikler için ücretli aboneliklere de abone olabilirler.

Ücretsiz bir abonelik sonlandırılana kadar devam ederken, ücretli bir aboneliğin süresi dolabilir veya sonlandırılabilir. Sözleşme, sipariş edilen tüm aboneliklerin süresi dolana veya feshedilene kadar yürürlükte kalır. Bu sözleşmenin feshi tüm abonelikleri sonlandırır. Fesih işlemi müşteri alanından yapılır.

Kullanıcı tarafından aksi belirtilmedikçe, tüm ücretli abonelikler yönetim arayüzünden geçmeye gerek kalmadan otomatik olarak yenilenir. Yenileme, bir önceki dönemin süresine eşittir. Otomatik yenileme sırasında uygulanan birim fiyat, bir önceki dönemin fiyatına eşittir.

Faturalama sistemimiz kullanıma dayalı bir modelle çalışmaktadır. Faturalandırma dönemi boyunca kullanıcının hesabındaki bağlı hesapların sayısı, dönem sonundaki faturalandırma hacmini belirler. Örneğin, bir kullanıcı dönem boyunca 106 hesap bağladıysa, kişisel alanında bulunan fiyatlandırma tablosunda tanımlanan birim maliyetin 106 katı için faturalandırılacaktır. Aboneliğin sonlandırılmasıyla ilgili olarak, devam eden herhangi bir dönem tam olarak ödenecektir. Son ay için fatura tutarı, daha önce açıklanan aynı hesaplama kurallarına göre belirlenecektir.

Unipile, ücret ve faturalandırma uygulamalarını istediği zaman değiştirebilir, ancak bu değişiklik yalnızca bir sonraki abonelik döneminden itibaren veya kullanıcının abonelik türünü değiştirmesi durumunda geçerli olacaktır.

Her durumda, Sözleşmeler kullanıcı veya Unipile tarafından feshedilene kadar yürürlükte kalacaktır. Unipile, Unipile Hizmetlerinin veya İçeriğinin fiili veya şüpheli yetkisiz kullanımı, Sözleşmelerin ihlali veya Unipile'in Hizmetleri geri çekmesi (bu durumda Unipile makul bir süre içinde sizi bilgilendirecektir) dahil olmak üzere herhangi bir zamanda Sözleşmeleri feshedebilir veya Unipile Hizmetlerine erişimi askıya alabilir. Sözleşmelerin kullanıcı veya Unipile tarafından feshedilmesi veya Unipile'in Hizmete erişimi askıya alması durumunda, Unipile kullanıcıya karşı herhangi bir yükümlülük üstlenmeyecek ve yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde kullanıcı tarafından ödenmiş olan tutarları iade etmeyecektir.

Kullanıcı tarafından Unipile'a borçlu olunan ücretler otuz (30) gün veya daha fazla gecikmişse, Unipile, diğer haklarını ve çözüm yollarını sınırlamaksızın, Kullanıcıya hesabının gecikmiş olduğuna dair on (10) veya daha fazla gün önceden bildirimde bulunmuş olması koşuluyla, bu tutarlar tamamen ödenene kadar herhangi bir fiyatlandırılmış Hizmeti ücretsiz planlara geri döndürebilir. Müşteri, daha düşük bir pakete geçmenin, kullanıcı hesabından erişilebilen fiyatlandırma tablosundaki paket karşılaştırmasında gösterildiği gibi, belirli özelliklerde ve işlevsellikte bir azalmaya ve Kullanıcı Verilerine olası bir erişim kaybına neden olacağını kabul eder ve onaylar.

Hizmetin bir destek teklifinden bir ekip teklifine taşınması durumunda, kullanıcı aşağıdaki şekilde hesaplanan çift faturalandırma dönemini kapsayacak bir kredi notundan yararlanacaktır: (Boost aboneliğinin bitiş tarihi - (Ekip aboneliğinin +1 günü)) x (30 günlük abonelik tutarı).

4. Beta test kullanıcısı olmayı seçin

Yeni özelliklerimizi test etmemize yardımcı olacak beta test kullanıcıları arıyoruz. Bu özellikler "beta" sürümü olarak veya benzer anlamlara sahip terimler veya ifadelerle tanımlanacaktır (bundan sonra ayrı ayrı "Beta Ürün" olarak anılacaktır). Beta Ürünler dağıtıma hazır olmayabilir. Bu nedenle, "olduğu gibi" mevcutturlar ve diğer hizmetler için verdiğimiz garantiler veya sözleşmeye dayalı taahhütler geçerli olmayacaktır. Kullanıcıyı beta ürünlerimizle ilgili her türlü sorunu bildirmeye teşvik ediyoruz; beta programları yürütmemizin ana nedeni, yeni bir özelliği yaygın olarak kullanıma sunmadan önce sorunları ortadan kaldırmaktır.

5. Hizmetlerin tanımı

Unipile iki ana ürün sunmaktadır:

5.1 Unipile Mesajlaşma Uygulaması

Mesajlaşma uygulamamız, çeşitli harici mesajlaşma sistemlerinden gelen bilgileri merkezileştirmek ve kullanıcılarımızın iletişimlerini tek bir yerden yönetmelerini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Uygulamamız aşağıdaki mesajlaşma kanallarına erişmenizi ve bu kanallardan mesaj göndermenizi sağlar: Gmail, Outlook, IMAP, WhatsApp, Linkedin, Facebook Messenger, Instagram, Twitter, Google Takvim... Tercihlerinize göre Unipile'a hangi kanalların entegre edileceğini seçebilirsiniz. Ek olarak, Unipile web sitemizde (www.unipile.com) tanımlandığı gibi ekipler veya gruplar içinde iletişim sağlar. Ayrıca üçüncü taraf takvimleri bağlayabilir ve yönetebilir, etkinlikleri sorunsuz bir şekilde oluşturabilir, değiştirebilir veya silebilirsiniz.

5.2 Yazılım Yayıncıları için Unipile API Çözümü

API çözümümüz, yazılım yayıncıları için tasarlanmıştır ve kullanıcılarının mesajlaşma kanallarını yazılım uygulamalarına entegre etmelerine olanak tanır. Tıpkı mesajlaşma uygulamamızda olduğu gibi, desteklenen mesajlaşma kanalları arasında Gmail, Outlook, IMAP, WhatsApp, Linkedin, Facebook Messenger, Instagram, Twitter... ve Google Takvim bulunmaktadır. Bu çözüm, yazılım yayıncılarının yazılımlarını güçlü mesajlaşma yetenekleriyle geliştirmelerini sağlar.

6. Hizmetlerin kullanımı

Her tesis, kendi faaliyeti için geçerli olan yönetmeliklere uyduğunu beyan eder.
Genel olarak, Kullanıcı, Unipile Hizmetleri aracılığıyla gönderilen bilgilerin kendisi için geçerli olan herhangi bir yasal, düzenleyici veya uluslararası sözleşme hükmüne ve özellikle Fransa'da, Kullanıcının faaliyetini yürüttüğü Devlette ve iletişim defterlerinde görünen kişilerin ikamet ettiği Devlette yürürlükte olan hükümlere veya üçüncü tarafların haklarına aykırı olmadığını garanti eder.

6.1 Kullanıcının fikri ve sınai mülkiyet hakları
Kullanıcı, Unipile uygulamalarında kullandığı verilerin tek sahibidir. Sözleşmenin kullanım şartlarına tabi olarak, Kullanıcı, Unipile'a sadece Hizmetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla adını, markasını ve görsel kimliğini kullanma yetkisi verir.
Kullanıcı, Unipile'e fikri ve sınai mülkiyet haklarını kullanma ve verme konusunda tam yetki ve kapasiteye sahip olduğunu ve bu hakların herhangi bir şekilde üçüncü bir taraf lehine devredilmediğini, ipotek edilmediğini, rehin edilmediğini veya herhangi bir şekilde devredilmediğini garanti eder.
Kullanıcı ayrıca, üçüncü bir tarafa devir yoluyla veya başka herhangi bir yolla, fikri ve sınai mülkiyet haklarının kullanımını tehlikeye atabilecek herhangi bir eylemde bulunmadığını ve bulunmayacağını garanti eder. Kullanıcı ayrıca, fikri mülkiyet haklarını içeren herhangi bir dava veya davanın beklemede olmadığını veya açılmak üzere olmadığını garanti eder.
Buna ek olarak, kullanıcı Unipile'i herhangi bir üçüncü taraf talebine ve bu maddeye uyulmamasından dolayı kendisine karşı verilecek herhangi bir cezaya karşı garanti altına almayı taahhüt eder.

6.2 Unipile'in fikri ve sınai mülkiyet hakları
Unipile, tüm fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere hizmetlerinin tamamına sahiptir. Unipile, yazılım bileşenlerini uygulama mağazaları veya diğer kanallar aracılığıyla kullanıcıların kullanımına sunar. Unipile, kullanıcıya sınırlı, alt lisansı verilemeyen, devredilemeyen, münhasır olmayan bir lisans verir.
Web sitesinde görünen, Site veya uygulama mağazaları aracılığıyla erişilebilen tüm programlar, hizmetler, süreçler, tasarımlar, yazılımlar, teknolojiler, ticari markalar ve ticari isimler, buluşlar Unipile'nin mülkiyetindedir.
Kullanıcı, siteyi, hizmetleri veya yukarıda belirtilen unsurlardan herhangi birini burada belirtilenler dışında herhangi bir amaçla kullanmamayı kabul eder.

7. Kişisel veriler

Unipile, kişisel verilerin güvenliğini korumak ve özellikle bunların bozulmasını, zarar görmesini veya üçüncü kişiler tarafından erişilmesini önlemek için gerekli tüm tedbirleri almıştır.
Kullanıcılarımızın kişisel verilerinin yönetimi, özel bir belge olan Gizlilik Politikası ve Veri Koruma'nın konusudur.

8. Kullanıcının Sorumluluğu

8.1 Verilen haklar
Kullanıcı, Sözleşme'ye ve genel kullanım şartlarına uymakla yükümlüdür. Unipile hizmetleri Unipile'ın mülkiyetindedir. Kullanıcıya Unipile hizmetini kullanmak için sınırlı, münhasır olmayan, geri alınabilir bir lisans verilir. Bu lisans, Kullanıcı veya Unipile tarafından feshedilene kadar yürürlükte kalacaktır. Unipile'ın yazılım uygulamaları Kullanıcıya lisanslanır, satılmaz ve Unipile, Kullanıcının bilgisayarlarına ve mobil cihazlarına yüklendikten sonra bile Unipile'ın yazılım uygulamalarının tüm kopyalarının mülkiyetini elinde tutar.

Unipile markasının tüm logoları, ticari markaları, hizmet markaları, marka adları, alan adları ve diğer özellikleri Unipile'in münhasır mülkiyetindedir. Sözleşme, kullanıcıya ticari veya ticari olmayan kullanım için Unipile markasının herhangi bir özelliğini kullanma hakkı vermez.

8.2 Üçüncü taraf uygulamaları
Unipile'ın hizmetleri, kullanıcı hesabınıza ek mesaj kaynakları veya kanalları eklemeyi seçtiğinizde üçüncü taraf uygulamaları, web siteleri ve hizmetleri ile entegre olabilir ve bunlarla etkileşime girebilir. Unipile'in bu üçüncü taraf hizmetlerine bağlanmak için bir ağ geçidi görevi gördüğünü ve kullanıcılarımızın eylemleri ve kullanımları için sorumluluk kabul etmediğini unutmamak önemlidir. Ayrıca, bir mesajlaşma sağlayıcısının Unipile aracılığıyla bağlanan hesapları engellemeye karar vermesi durumunda da sorumlu değiliz.

Unipile, kullanıcıların mesajlaşma hesaplarını merkezileştirme ve gelişmiş iletişim amacıyla platformumuza bağlamalarına izin veren bir kolaylaştırıcı olarak hareket eder. Hem yazılım yayıncılarının hem de bireysel kullanıcıların, Unipile aracılığıyla hizmetlerine eriştikleri mesajlaşma sağlayıcılarının hizmet şartlarına ve politikalarına uymaları çok önemlidir.

Unipile, mesajlaşma sağlayıcılarının kural ve politikalarına uymayan hesapları engelleme veya silme hakkını saklı tutar. Üçüncü taraf hizmetlerini etkinleştirme veya devre dışı bırakma kararı yalnızca kullanıcının takdirine bağlıdır ve bu tür hizmetlerin kullanımı, kullanıcı ile ilgili üçüncü taraf sağlayıcı arasında doğrudan bir anlaşmadır.

Bir kullanıcının Unipile Hizmetlerinde üçüncü taraf bir hizmet etkinleştirildiğinde, üçüncü taraf sağlayıcı ile paylaşılan verilerin ve sağlayıcının bu verilere erişiminin arkasındaki nedenlerin farkında olmak kullanıcının sorumluluğundadır. Unipile, kullanıcıların bu üçüncü taraf hizmetlerinin sağlayıcıları ile gerçekleştirebilecekleri davranış, işlevsellik, içerik veya herhangi bir işlem için doğrulama yapmaz veya sorumluluk kabul etmez.

Kullanıcıların, hizmetlerini Unipile ile entegre ederken dikkatli olmaları ve üçüncü taraf sağlayıcıların şartlarını, koşullarını ve politikalarını iyice incelemeleri tavsiye edilir.

8.3 Yazılım Yayıncıları ve Kullanıcıları
8.3.1 Kullanıcının Kullanım Koşullarına Uyumu
Unipile'ın API'sini uygulamalarına entegre eden yazılım yayıncıları, kullanıcılarının Unipile tarafından belirlenen kullanım koşullarına ve politikalara uymasını sağlamaktan sorumludur. Bu, kullanım kurallarını ve bu şartlarda belirtilen sorumlulukları içerir ancak bunlarla sınırlı değildir.

8.3.2 Veri Erişimi ve Güvenliği
Unipile'in API çözümünü kullanan yazılım yayıncıları, kullanıcılarının verilerine erişebilecektir. Bu bağlamda, sağlam güvenlik önlemleri uygulamalı ve kullanıcılarının verilerine ilişkin sıkı gizliliği korumalıdırlar. Yazılım yayıncılarının, ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak kullanıcı verilerinin güvenliği ve gizliliğine öncelik vermesi zorunludur.

9. Unipile'ın Sorumluluğu

9.1 Hizmet Güvenilirliği ve Güvenliği

Unipile, hizmetlerinin güvenilirliğini ve güvenliğini korumayı taahhüt eder. Kullanıcı verilerini korumak için en iyi güvenlik uygulamalarını hayata geçirmeye çalışıyoruz. Unipile ayrıca sunucularımızda depolanan bilgilere erişmekten kaçınarak kullanıcı gizliliğine saygı göstermeyi taahhüt eder. Kullanıcıların mesajları, hesap bağlantı işlemi sırasında sunucularımızda saklanır ve ilgili e-posta hesabı kaldırıldığında silinir.

9.2 Hizmet Kesintileri ve Güncellemeler

Unipile, hizmetlerinin sorunsuz çalışmasını sağlamak için her türlü makul çabayı gösterirken, teknik zorluklar, bakım, test veya uygulama güncellemeleri gibi bazı faktörlerin geçici kesintilere yol açabileceğini unutmamak önemlidir. Bu gibi durumlarda, hizmeti mümkün olan en kısa sürede eski haline getirmek için çaba göstereceğiz. Unipile'ın belirli bir hizmet seviyesi anlaşmasını (SLA) garanti etmediğini anlamak önemlidir. En iyi gayret esasına göre çalışıyoruz ve taahhüdümüz makul çabayı göstermektir, ancak kesintisiz hizmeti garanti etmiyoruz. Sonuçlardan ziyade araçlara ilişkin bir yükümlülüğe bağlıyız.

Ayrıca, mesajlaşma hizmetleri sağlayıcıları zaman zaman hizmetlerini güncelleyebilir veya değiştirebilir, bu da potansiyel olarak belirli özelliklerin geçici olarak kullanılamamasına neden olabilir. Unipile, bu sağlayıcıların seçimlerinden ve eylemlerinden sorumlu değildir ve meydana gelebilecek herhangi bir hizmet kesintisi veya özellik değişikliği için geri ödeme veya tazminat sağlamıyoruz.

9.3 Abonelik Esnekliği

Unipile, hizmet süresi veya sürekliliği konusunda bir taahhütte bulunmamaktadır. İşimizin karmaşık araştırma ve geliştirme içerdiğini kabul ediyoruz. Hizmetlerimize abonelikler, yazılım yayıncıları (aboneler) veya Unipile tarafından herhangi bir zamanda sonlandırılabilir.

9.4 Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik

Unipile, hizmetlerimizde kullanıcılar tarafından eklenen, içe aktarılan, oluşturulan, gönderilen veya alınan herhangi bir içerikten sorumlu olmayacaktır. Kullanıcılar, Unipile'ı kullanırken etkileşimde bulundukları veya oluşturdukları içerik için tek sorumluluğu üstlenirler.

10. Yardımların değiştirilmesi

Unipile, mevcut işlevleri veya özellikleri geliştirmek veya Hizmete yeni işlevler veya özellikler eklemek, Hizmete teknolojik ilerlemeler ve makul teknik ayarlamalar uygulamak, Hizmetin çalışmasını veya güvenliğini sağlamak ve yasal veya düzenleyici nedenler gibi geçerli nedenlerle Sözleşmelerde zaman zaman değişiklikler yapabilir. Bu Sözleşmede önemli bir değişiklik olması durumunda, Unipile Kullanıcıyı uygun bildirimler yoluyla, örneğin görünür bir bildirim yayınlayarak veya Unipile Yönetim Hizmetinde Kullanıcının onayını isteyerek veya bir e-posta göndererek bilgilendirecektir. Bazı durumlarda, Unipile kullanıcıya bildirim sağlayabilir ve değişiklikler yapıldıktan sonra Hizmetin kullanılmaya devam edilmesi bu değişikliklerin kabul edildiği anlamına gelecektir. Bu bildirimleri dikkatlice okuduğunuzdan emin olun. Sözleşmelerin yeni sürümü altında Hizmeti kullanmaya devam etmek istemiyorsanız, bizimle iletişime geçerek hesabınızı feshedebilirsiniz.

11. Mücbir sebepler

Hiç kimse, ne Unipile ne de kullanıcı, hizmet reddi saldırıları, üçüncü taraf bir ana bilgisayarın veya hizmet sağlayıcısının arızalanması, grevler, kıtlıklar, isyanlar, yangınlar, doğal afetler, savaş, terörizm ve hükümet eylemleri gibi herhangi bir tarafın makul kontrolü dışındaki olayların bir sonucu olarak bu şartlar altındaki yükümlülüklerini yerine getirememe veya gecikmeden sorumlu olmayacaktır.

12. Yargı Yetkisi - Uygulanacak Hukuk

Genel kullanım koşulları yalnızca Fransız yasalarına tabidir.
Taraflar arasında genel kullanım koşullarının geçerliliği, yorumlanması ve/veya uygulanması, feshi, ihlalinden kaynaklanan her türlü ihtilaf, en gayretli taraf için ROANNE Ticaret Mahkemesine sunulacaktır, özet yargılama, teminat ve/veya davalıların çokluğu durumunda temyiz de dahil olmak üzere.

tr_TRTR