Nieuw: Lancering op Product Hunt - 30 mei

Unipile logo
 Privacybeleid

Privacybeleid

In het kader van haar activiteiten en in overeenstemming met de geldende wetgeving in Frankrijk en de Europese Unie, verbindt Unipile zich ertoe de bescherming, vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonlijke gegevens van de gebruikers van haar diensten te waarborgen en hun privéleven te respecteren.

Unipile hecht bijzonder veel belang aan de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers en de vertrouwelijkheid van hun persoonsgegevens, en verbindt zich er bijgevolg toe de gegevens te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, en in het bijzonder de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de verwerking van persoonsgegevens, bestanden en vrijheden (hierna de "Wet Bescherming Persoonsgegevens"), en Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de "GDPR").

Door gebruik te maken van onze applicatiediensten gaat u akkoord met ons privacybeleid.

1. INLEIDING

1.1 Algemene informatie

Dit privacybeleid beschrijft hoe Unipile informatie verzamelt en gebruikt over bezoekers van onze website www.unipile.com (en subdomeinen daarvan) en gebruikers van onze web-, mobiele of desktopapplicaties die beschikbaar zijn op onze website of rechtstreeks op platforms van derden, zoals de Google Play Store en de App store van Apple.

a. Persoonlijke gegevens en anonieme gegevens.
In dit privacybeleid verwijst de term "persoonlijke gegevens" naar alle informatie waarmee een persoon kan worden geïdentificeerd, zoals een naam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres of IP-adres. De term "anonieme gegevens" verwijst naar alle gegevens waarmee een persoon niet kan worden geïdentificeerd. Het gebruik van deze gegevens wordt hieronder beschreven.

b.
Het is mogelijk om de diensten van Unipile te gebruiken zonder dat u persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken. Voor sommige functies en betaalde services is echter persoonlijke informatie vereist, zoals uw e-mailadres om in te loggen op onze klantenzone of uw factuurgegevens wanneer u zich abonneert op betaalde abonnementen. U wordt dan gevraagd om deze informatie te verstrekken om de specifieke applicaties of functies te gebruiken. Deze toestemming, die op elk moment kan worden ingetrokken, vormt het wettelijke kader voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens.


2. INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS IN DE EUROPESE UNIE

Unipile voldoet aan de GPDR en heeft als zodanig een verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens aangesteld. Deze verantwoordelijke is Unipile, 168 rue de la Rotonde, 42153 Riorges, Frankrijk. U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op dpo@unipile.com


3. HET VERKRIJGEN VAN DE GEGEVENS

De gegevens die aan ons worden doorgegeven, worden verstrekt door onze gebruikers wanneer ze een account aanmaken op unipile.com of een abonnement nemen op een betalend aanbod. Deze gegevens kunnen ook worden verstrekt door een werkgever die zijn werknemers uitnodigt om gebruik te maken van de diensten van Unipile. Gegevens kunnen ook worden verkregen door de cookies die door onze website worden gebruikt. De persoonlijke gegevens die we verzamelen zijn het e-mailadres voor het aanmaken van een account op unipile.com en de factureringsgegevens voor betaalde abonnementen (uw contactgegevens). Wanneer een gebruiker zich abonneert op een betaald abonnement, worden de betalingsgegevens alleen bewaard door onze serviceprovider voor betalingsverwerking.

Unipile zal nooit toegang hebben tot informatie met betrekking tot de accounts die gebruikers hebben verbonden met onze services en applicaties. Wanneer de gebruiker onze applicaties op meerdere van zijn apparaten gebruikt, moeten we ze synchroniseren om de informatie up-to-date te houden. De gegevens worden van eind tot eind versleuteld en volgen een protocol waardoor Unipile of iemand anders de inhoud van de informatie niet kan lezen.

a. Gegevens verstrekt door gebruikers
- Registratiegegevens: Gebruikers kunnen een account maken om onze toepassingen te gebruiken. (Alleen vereist als de gebruiker zijn gegevens wil synchroniseren tussen zijn apparaten met Unipile-toepassingen). De gebruiker moet een geldig e-mailadres opgeven dat zal dienen als een unieke aanmeldings-ID. Dit is de enige persoonlijke informatie die nodig is om een Unipile "Personal - Free" account te openen. We bewaren uw registratiegegevens 30 dagen vanaf de datum waarop u uw account verwijdert. Voor accounts met betaalde aanbiedingen of abonnementen moeten gebruikers factureringsgegevens opgeven, waaronder de bedrijfsnaam, het postadres en contactgegevens van de abonnementhouder, zoals het e-mailadres. Bij ondersteuningsverzoeken of vragen aan de Unipile-klantenservice moeten we controleren of de aanvrager de gebruiker van onze applicaties is door het bijbehorende e-mailadres of telefoonnummer te controleren dat mogelijk is toegevoegd aan de factureringsaccount. Als de gebruiker deze informatie niet kan verstrekken, kan onze klantenservice de gebruiker niet helpen.

- Factureringsgegevens: We gebruiken een externe serviceprovider om betalingen op onze website te verwerken. We slaan geen creditcardgegevens van onze gebruikers op. Er is slechts één geval, in het geval van een mislukte betaling, waarin we gedeeltelijke creditcardgegevens opslaan. De gedeeltelijk opgeslagen informatie, dat wil zeggen alleen de laatste 4 cijfers van het creditcardnummer, de naam van de kaarthouder, het type creditcard en het vervaljaar, kan worden gebruikt in geval van een verzoek om hulp van de gebruiker of controle van Unipile. Deze informatie wordt slechts 7 dagen na de betalingsafwijking bewaard en wordt daarna automatisch van onze servers verwijderd.

- Opgeslagen gegevens: Met onze toepassingen kunnen gebruikers verschillende informatiebronnen samenvoegen en rechtstreeks opslaan op de apparaten waarop de Unipile-toepassingen draaien. Deze lokale gegevens zijn alleen toegankelijk voor de gebruiker. In sommige gevallen moet de gebruiker meerdere apparaten gebruiken, elk met een Unipile-toepassing. Om ervoor te zorgen dat de gebruiker actuele en gesynchroniseerde gegevens tussen zijn apparaten heeft, geeft Unipile de gegevens op een veilige manier door zodat ze kunnen worden bijgewerkt. Wanneer de gebruiker meerdere apparaten gebruikt, worden de gegevens die naar onze servers worden verzonden, gecodeerd volgens het AES 256-protocol (meer informatie over onze beveiligingsregels). Unipile heeft geen toegang tot de gegevens omdat alleen de apparaten van de gebruikers de coderingssleutel hebben waarmee ze de gegevens kunnen decoderen en lezen. Deze sleutel wordt willekeurig gegenereerd op de apparaten van de gebruikers, Unipile heeft nooit toegang.

-Opmerkingen en feedbackgegevens: In sommige gevallen kan u worden gevraagd om ons feedback te geven over de diensten en toepassingen die Unipile aanbiedt.
Dit kan worden gedaan door middel van beoordelingen die worden gepubliceerd in winkels zoals de App Store van Apple of de Play Store van Google OF door middel van beoordelingen die worden gepubliceerd in de zoekmachine van Google of door derden, zoals Trustpilot / Avis Vérifiés / Ekomi, die wij kunnen gebruiken om feedback te vragen van onze gebruikers over de diensten en toepassingen die wij aanbieden.
De geschiedenis van de meldingen wordt zonder tijdslimiet opgeslagen. Tijdens uitwisselingen met de klantenservice kunnen gebruikers worden gevraagd om persoonlijke informatie door te geven of naar aanleiding van verzoeken om assistentie die direct op onze website zijn gedaan. Alle uitwisselingsgeschiedenissen worden maximaal 30 dagen bewaard vanaf de datum van verwijdering van het account van de gebruiker dat is gekoppeld aan het verzoek.

b. Gegevens die door gebruikers over anderen worden verstrekt
Gebruikers hebben de mogelijkheid om andere gebruikers uit te nodigen om de services en applicaties van Unipile uit te proberen. Als de gebruiker deze functie gebruikt of wordt uitgenodigd om deze te gebruiken via een verwijzing, slaat Unipile het e-mailadres van de gast en het bericht dat naar de gast is verzonden op om de gastgebruiker te kunnen volgen. Unipile deelt de gast de identiteit mee van de persoon die hem heeft doorverwezen naar onze services en applicaties (e-mail van de "sponsor" van de gebruiker en mogelijk zijn naam en achternaam als hij die in de uitnodiging wilde vermelden). Verwijzende of uitgenodigde gebruikers kunnen onze online support direct verzoeken om deze informatie te verwijderen.

c. Gegevens verzameld via technologische hulpmiddelen
Unipile registreert automatisch de volgende informatie wanneer gebruikers toegang krijgen tot onze services: naam en versie van het besturingssysteem, apparaatidentificatie, type en taal van de webbrowser (als de toegang wordt gemaakt via een webbrowser) en IP-adres. Sommige van deze gegevens worden verzameld met behulp van cookies (zie Cookiebeheer). Deze gegevens worden gebruikt om je account te beveiligen, diensten in de juiste taal aan te bieden en te optimaliseren voor het gebruikte apparaat. Deze gegevens worden 30 dagen bewaard vanaf de datum waarop de gebruikersaccount wordt verwijderd.

d. Service metadata
Unipile verzamelt informatie over de acties die gebruikers van de services en applicaties uitvoeren. Deze gegevens zijn geaggregeerd, anoniem en worden alleen gebruikt voor analyses om onze services te verbeteren. We kijken bijvoorbeeld of functies populair zijn of niet, zodat we onze applicaties regelmatig kunnen verbeteren.


4. GEBRUIK VAN GEGEVENS
Gebruikersgegevens worden door Unipile gebruikt in overeenstemming met de instructies van de gebruikers, inclusief de voorwaarden die van toepassing zijn op de gebruiksvoorwaarden van onze services. Unipile gebruikt persoonlijke gegevens om gebruikersaccounts te valideren, diensten en toepassingen aan te bieden en te onderhouden, ondersteuning te bieden en met gebruikers te communiceren.

De gebruikte gegevens worden gebruikt om:
- Om onze diensten, applicaties en websites te leveren, bij te werken, te onderhouden en te beschermen
- Gebruikersaccounts aanmaken, onderhouden en beveiligen
- Metagegevens over services meten om onze services en applicaties te verbeteren
- Communiceren met onze gebruikers door te reageren op hun verzoeken, opmerkingen en vragen
- Administratieve kennisgevingen verzenden naar onze gebruikers, zoals facturen, betalingsherinneringen, reacties op ondersteunings- of onderhoudsverzoeken. Deze mededelingen worden beschouwd als onderdeel van de diensten en toepassingen die door Unipile worden geleverd en u kunt ze niet uitschakelen. Marketingberichten (promotie, nieuws, productnieuws, enz.) kunnen worden uitgeschakeld als de gebruiker dit rechtstreeks vanuit zijn gebruikersaccount.

5. GEGEVENS DELEN

Unipile zal de persoonlijke gegevens van zijn gebruikers nooit verkopen. Unipile heeft per ontwerp alleen toegang tot de administratiegegevens van de gebruikersaccounts. Bij de betaling van een abonnement gebruikt Unipile de diensten van Stripe - Online Payment - als vertrouwde derde partij voor het beheer van betalingen. De gebruiker zal op dit exacte moment informatie met betrekking tot een persoonlijk karakter doorgeven, zoals zijn naam, voornaam en betaalkaartnummer. Deze informatie is natuurlijk nodig om de online betaling te voltooien. De gebruiker heeft het recht om de informatie die op hem betrekking heeft in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Hij kan zijn verzoek rechtstreeks richten aan onze klantenservice.
We kunnen gebruikmaken van serviceproviders om bepaalde diensten te leveren, zoals betalingsverwerking, opslag en hosting van onze applicaties. Voor de hosting van versleutelde gegevens maken we gebruik van de diensten van SCALEWAY en O2 SWITCH.
We controleren en bewaken hun beveiligings- en privacyprocessen om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de toepasselijke wetgeving en dit Privacybeleid.
Merk op dat alle gegevens die we opslaan voor accountbeheer en tijdelijke gegevensdoorvoer tijdens synchronisatiefasen altijd versleuteld zijn.

Hieronder vindt u de lijst van onze onderaannemers:

 

Onderaannemer voor het gebruik van de persoonlijke gegevens van de gebruikers van Unipile Locatie Aard van de verwerking
GOOGLE Verenigde Staten Verkeersanalyse
STRIPE Verenigde Staten Online betaling
Onderaannemer voor het gebruik van persoonsgegevens van werknemers van Unipile Locatie Aard van de verwerking
GVGM Frankrijk Administratie
AXA Frankrijk Administratie
SWILE Frankrijk Administratie

 

6. RECHTEN EN CONTROLE VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Gebruikers hebben rechtstreeks vanuit hun account toegang tot hun persoonlijke gegevens op hun gebruikersaccount. Ze kunnen de informatie wijzigen en verwijderen. Assistentie kan worden aangevraagd door een e-mail te sturen naar start@unipile.com.
Unipile kan, met toestemming van de gebruiker, deze periodiek e-mailberichten sturen om het gebruik van haar diensten te bevorderen. Unipile kan communiceren over gebruikstips, nieuws en promotieaanbiedingen. Gebruikers kunnen zich afmelden voor deze e-mails door de afmeldinstructies in elke verzonden e-mail te volgen. Merk op dat het afmelden voor marketingcommunicatie geen invloed heeft op transactionele communicatie zoals betalingsinformatie of andere operationele waarschuwingen met betrekking tot de applicaties en services van Unipile.
Je kunt de applicaties op je apparaten verwijderen. We nodigen je uit om het standaardproces voor elk apparaat te volgen. De gegevens op de apparaten worden verwijderd, tenzij u besluit ze te bewaren (mogelijk op sommige apparaten). Een deïnstallatieproces verwijdert in geen geval je administratieaccount op Unipile. Als u uw account wilt verwijderen, moet u naar uw klantengedeelte gaan en doorgaan met het verwijderen ervan.
Gebruikers die vallen onder de regelgeving die van kracht is in bepaalde landen, met name de landen die behoren tot de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk, hebben bepaalde rechten met betrekking tot hun persoonlijke gegevens. Ze kunnen deze raadplegen, wijzigen en vragen om verwijdering. Gebruikers kunnen deze wijzigingen rechtstreeks via hun gebruikersaccount of neem voor hulp contact met ons op: start@unipile.com

De rechten die je hebt:

Intrekking van toestemming: Gebruikers kunnen hun toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk intrekken. Houd er rekening mee dat sommige diensten of functies niet meer werken als de gebruiker zijn toestemming intrekt.

Toegang tot informatie en verzoek om informatie: Gebruikers kunnen toegang krijgen tot hun persoonlijke gegevens door in te loggen op hun klantenaccount of door ons rechtstreeks een verzoek te sturen.

Wijziging: Gebruikers kunnen hun persoonlijke gegevens op elk gewenst moment wijzigen door in te loggen op hun klantenaccount of door rechtstreeks contact met ons op te nemen.

Verwijderen en vergeten: Gebruikers kunnen verzoeken om hun persoonlijke gegevens te verwijderen. Als de gebruiker besluit zijn account te verwijderen, worden de persoonlijke gegevens binnen 30 kalenderdagen definitief en onherstelbaar verwijderd.

Overdraagbaarheid: Gebruikers kunnen een kopie van hun persoonlijke gegevens aanvragen. Unipile zorgt dan voor een computerexport van de gegevens van de gebruiker.

Als de gebruiker zijn rechten wil uitoefenen, kan hij rechtstreeks naar zijn gebruikersaccount gaan. Als u een e-mail stuurt naar onze ondersteuningsdienst start@unipile.com, is het essentieel om de volgende informatie te vermelden in de inhoud van de e-mail: Op welke persoonsgegevens het verzoek betrekking heeft, welk recht men wil uitoefenen. Om de gebruikers te beschermen, moet het verzoek worden ingediend vanaf het e-mailadres dat is gekoppeld aan de account in kwestie. Unipile zal de identiteit van de aanvrager verifiëren alvorens verder te gaan met het verzoek. Unipile zal binnen 30 dagen antwoorden in overeenstemming met de door de GPDR opgelegde termijn.


7. COOKIEBEHEER

Tijdens zijn navigatie op de Site unipile.com stemt de betrokken persoon in met de installatie van cookies op zijn computer.
In het algemeen registreren cookies informatie met betrekking tot het surfen op de Website door computers (de geraadpleegde pagina's, de datum en het tijdstip van raadpleging, enz. Voor de installatie van deze cookies is de toestemming van de betrokkene vereist.
Sommige cookies zijn essentieel voor het goed functioneren van de Site en vereisen geen toestemming van de betrokken persoon voor installatie.
Cookies worden automatisch verwijderd binnen dertien (13) maanden na installatie als de betrokken persoon zijn/haar toestemming niet verlengt voor het verstrijken van deze periode.
De bezoeker kan op elk moment zijn/haar toestemming voor de installatie van niet-functionele cookies weigeren, zijn/haar toestemming intrekken en/of de parameters van de cookies instellen door gebruik te maken van de onderstaande Cookiesmanager van de Controller of door zijn/haar browser op de volgende manier te configureren:

Google Chrome
Mozilla Firefox
Microsoft Edge
Microsoft Internet Explorer
Apple Safari


8. CONTACTINFORMATIE EN CLAIMS

Als de gebruiker vragen of klachten heeft over dit privacybeleid en de manier waarop Unipile gegevens verzamelt en verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar start@unipile.com of schrijf ons op het onderstaande adres:

UNIPILE
168 rue de la Rotonde
42153 RIORGES
FRANKRIJK 

nl_NLNL